Јавне набавке

Обавештења у вези са конкурсима и закљученим уговорима на одређено време


Јавне набавке за 2021. годину


Јавни позив - Електрична енергија - 2021

Јавни позив за 2021. годину
Образац структурне цене, ОПЈН
Образац трошкова припреме понуда ОПЈН
Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења ОПЈН
Спецификација, ОПЈН
Модел уговора, ОПЈН

Одлука о додели уговора


План јавних набавки

План јавних набавки за 2021. годину


Јавне набавке за 2020. годину


Јавна набавка - Електрична енергија

1.Конкурсна документација мај
2. Позив за подношење понуда мај
3. Одлука о додели уговора

1.Конкурсна документација април
2. Позив за подношење понуда април


План јавних набавки

План јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину - измена 2
План јавних набавки за 2019. годину - измена 3
План јавних набавки за 2019. годину - измена 4


Јавна набавка - Ручак за ученике у продуженом боравку

1. Одлука о додели уговора


Јавна набавка за набавку услуга - Услуга организације културних и рекреативних активности ученика ван објекта школе

1. Конкурсна документација
2. Позив за подношење понуда
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка - Електрична енергија

1. Конкурсна документација
2. Позив за подношење понуда
3. Одлука о додели уговора


Јавна набавка услуга - физичко-техничко обезбеђење

1. Конкурсна документација
2. Позив за подношење понуда
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка - Ручак за ученике у продуженом боравку

3. Одлука о додели уговора
2. Конкурсна документација
1. Позив за подношење понуда


Јавна набавка - Рачунарска опрема

4. Одлука о додели уговора
3. Објашњење конкурсне документације
2. Конкурсна документација
1. Позив за подношење понуда

Јавна набавка - Електрична енергија

3. Одлука о додели уговора
2. Конкурсна документација
1. Позив за подношење понуда

Јавна набавка - Услуге физичко техничког обезбеђења

4. Одлука о додели уговора
3. Додатно објашњење
2. Конкурсна документација
1. Позив за подношење понуда

Јавна набавка добара- Набавка алуминијумских прозора са услугом уградње

6. Одлука о додели уговора за јавну набавку добара - Набавка алуминијумских прозора са услугом уградње
5. 2. додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара - Набавка алуминијумских прозора са услугом уградње
4. Додатна појашњења конкурсне документације за јавну набавку добара - Набавка алуминијумских прозора са услугом уградње
3.Питања у вези са конкурсном документацијпм за јавну набавку добара - Набавка алуминијумских прозора са услугом уградње
2.Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - Набавка алуминијумских прозора са услугом уградње
1.Конкурсна документација за јавну набавку добара - Набавка алуминијумских прозора са услугом уградњеЈавна набавка - Ручак за ученике у продуженом боравку

4.Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
3.Одлука о додели уговора за јавну набавку - Ручак за ученике у продуженом боравку
2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Ручак за ученике у продуженом боравку
1.Конкурсна документација за јавну набавку - Ручак за ученике у продуженом боравку


Поделите ову страну

Ауторско право © Основна школа "Ћирило и Методије" - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.