Школа данас

Почетак рада школе датира од 1927. године, са именом Ћирила и Методија, које се за скоро један век постојања није мењао. Зграда данашње школе, налази се на општини Звездара, у центру Учитељског насеља у улици Учитељска 58, у Београду.

Школа нема издвојених и комбинованих одељења и налази се на површини од 5500м2. Настава се реализује у 11 учионица разредне наставе од I до IV разреда са организацијом продуженог боравка и 18 кабинета предметне наставе у старијим разредима. Школа ради у две смене са укупно 955 ученика распоређених у 36 одељења.

Наставу изводи квалитетан и добро мотивисан наставни кадар. Колектив чини 82 члана, од тога 59 у настави и 23 члана чини ваннаставни кадар. Школа је већ три деценије вежбаоница Учитељског факултета. У наредном периоду школа ће постати функционална вежбаоница, квалитетна база за праксу студената и других факултета за образовање наставника, центар иновација и образовно-васпитне изврсности (модел школа) и центар за професионални развој наставника из других школа, захваљујући пројекту у коме се школа налазила у претходном периоду, „Подршка развоју људског капитала и истраживању-Опште образовање и развој људског капитала“ (Развионица).

Школски амбијент је пријатан, школа је велика и пространа, светла и хигијенски добро одржавана. Школско двориште је ограђено и осветљено са спортским теренима унутар њега.

Учионице и кабинети су опремљени намештајем који испуњава хигијенске и техничке захтеве, са јасним обележјима наставног предмета. У школском простору су истакнути дечији радови, који имају улогу дидактичког материјала и чине простор за боравак ученика пријатнијим. Школа, са пуно зеленила и дечијих радова, представља пријатно и безбедно окружење за ученике.

Тимски рад и позитивна атмосфера присутни су на свим нивоима у нашој школи. Добри међуљудски односи, уважавање индивидуалних карактеристика и посебности је нешто што се препознаје као јака страна наше школе. У нашој школи ученик осећа вредност учења и учење и знање се доживљавају као вредности. Јавно се промовишу резултати ученика и запослених на сајту школе, школском часопису и паноима школе. Званични извештаји, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања о резултатима ученика наше школе на Завршном испиту, показују да се налазимо у самом врху у републици а међу десет најбољих школа у Београду. Школске оцене су у складу са резултатима на Завршном испиту и резултатима наших ученика у средњим школама.

Лични, професионални и социјални развој ученика подстиче се кроз континуирани, веома разноврстан и од стране одабраних наставника стручно вођен рад у ваннаставним активностима. У школи се промовише и подржава инклузивна настава.

Школа је била укључена у многе пројекте Министарства просвете и локалне самоуправе, „Школа без насиља“, Инклузија, „Професионална пракса на прелазу у средњу школу“, ..

Свесни смо значаја улоге родитеља као најважнијих сарадника у остваривању васпитно-образовне праксе. Трудимо се да на истом задатку будемо партнери за добре идеје.

Нови захтеви и карактеристике савременог света, образовање стављају пред озбиљне изазове. Школа мора да испуни свој главни задатак – да припреми младе људе да компетентно, ефикасно, одговорно и конструктивно воде сопствени и укључују се у друштвени и професионални живот. У том правцу ће ићи и развој наше школе.

„Знање није довољно, морамо га применити“ „Знање се множи дељењем“

Поделите ову страну

Ауторско право © Основна школа "Ћирило и Методије" - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.